آفاگاتو

Description

يك نوشيدني بر پايه قهوه با تركيب يك شات اسپرسو داغ با دو اسكوپ بستني وانيلي