سیب زمینی ساده

Description

سیب زمینی سرخ شده و تنوری و سبزیجات