لاته کارامل

Description

همان لاته (شیر و اسپرسو ) و یک قاشق  کارامل را در پایین فنجان اضافه می‌کنند