لاته

Description

نوعی نوشیدنی قهوه‌است از ترکیب اسپرسو با شیر بخار داده شده