موکا

Description

ترکیبی از اسپرسو و شیر داغ که به آن شکلات شیرین یا یک لایه خامه اضافه می شود