هاوایی

Category:

Description

نوشیدنی سرد ترکیبی از آب ، آب آناناس ،لیمو تازه ،کیوی و یخ