کاپوچینو

Description

نوعی نوشیدنی قهوه با اسپرسو دوبل و کف شیر بخار داده شده