آمریکانو

Description

آمریکانو یک نوشیدنی گرم بر پایه قهوه اسپرسو است.یک کافی آمریکانو یک شات اسپرسو است با که آبِ جوش مخلوط می‌شود