پنیا کولادا

Category:

Description

نوشیدنی سرد پیناکولادا ترکیب شیر، نارگیل و آناناس و یخ میباشد